Investeren in de ontwikkeling van uw personeel – Welke rol speelt sociale innovatie?

De maritieme en logistieke industrieën zijn constant in ontwikkeling. Om mee te kunnen bewegen, wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om te investeren in innovatie. Bijna iedere organisatie erkent het belang van technologische innovatie, maar wist u dat sociale innovatie slim in kunt zetten om de effectiviteit van nieuwe technologieën en processen te versterken?

The war for talent

Menselijk kapitaal is van onmisbare waarde voor een bedrijf. Uw organisatie kan over het nieuwste materiaal en de meest baanbrekende technologieën beschikken, maar zolang medewerkers deze middelen niet optimaal (kunnen) benutten, haalt u niet het volledige rendement uit uw investering. Daarom wordt het steeds belangrijker om de juiste mensen met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek te zetten. Het aantrekken van toptalent is tegelijkertijd voor veel organisaties een uitdaging. De competitie op de arbeidsmarkt is fors—ruim de helft van de werkgevers geeft aan het afgelopen jaar moeite te hebben gehad met het invullen van vacatures (bron: UWV). Ook in de maritieme en logistieke wereld woedt deze “war for talent” volop. Sociale innovatie is een krachtig middel om de positie van uw organisatie op de arbeidsmarkt te versterken. Door slim te investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling zorgt u er niet alleen voor dat u goede medewerkers vasthoudt, maar positioneert u zichzelf ook als een interessante werkgever voor nieuw talent. Bovendien zorgt u ervoor dat de organisatie als geheel beter presteert.

Wat is sociale innovatie? Maar wat houdt sociale innovatie dan precies in? Wat voor kenmerken maken een organisatie koploper op dit gebied? We zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

1. Ondernemend DNA

Op het niveau van de organisatie is het belangrijk om een ondernemende cultuur in alle bedrijfslagen te stimuleren. Dit betekent dat men risico’s durft te nemen en volledig klantgericht werkt. Daarnaast moeten voldoende groeimogelijkheden voor personeel aangeboden worden. Tenslotte is het belangrijk om te werken aan co-creatie, zowel tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie als met externe partijen. Ondernemend DNA komt tot uiting in nieuwe, creatieve bedrijfsmodellen waarin vooruitstrevendheid centraal staat.

2. Decentrale structuur

Naast de cultuur van de organisatie, is ook de structuur een aandachtspunt voor bedrijven die sociaal innovatief willen zijn. Het streven moet zijn naar een zo plat mogelijke hiërarchie, waarin samenwerking tussen afdelingen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Ook is het belangrijk om de beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie te borgen, zodat veranderingen en verbeteringen in de organisatie bottom-up tot stand kunnen komen.

3. Zelfsturende teams

Na de cultuur en structuur onder handen te nemen, zoomen we verder in op de verschillende teams die binnen een organisatie bestaan. Uiteraard is autonomie hierbij een belangrijke factor: micromanagement moet zoveel mogelijk voorkomen worden om medewerkers de vrijheid te geven hun werkzaamheden te verrichten. Bij zulke vrijheid komt uiteraard wel een stuk verantwoordelijkheid kijken: proactief met zaken aan de slag gaan en hier de verantwoordelijkheid

voor durven dragen zijn belangrijke eigenschappen voor teamleden. Om dit te kunnen realiseren, is effectief team management nodig, met een leider die in staat is om te zien wat verschillende leden van het team nodig hebben om optimaal te presteren.

4. Multi-inzetbare medewerkers

Tenslotte kijken we op het niveau van het individu. Technologische vooruitgang en globalisering hebben als gevolg dat de aard van ons werk steeds complexer wordt. Om met deze complexiteit om te kunnen gaan, worden opleidingsniveau en certificatie steeds waardevoller. Dit geldt niet alleen voor young professionals, maar zeker ook medewerkers die al langer in dienst zijn of zelfs managers en directieleden kunnen baat hebben bij training of learning-on-the-job trajecten. Dit stelt werknemers beter in staat om werkzaamheden buiten de directe eigen functie te vervullen, en hiermee hun eigen kennis en expertise toe te passen in nieuwe gebieden. Om multi-inzetbaarheid succesvol te realiseren, is agility en een flexibele werkhouding vereist.

Sociaal innoveren: hoe dan? Termen zoals “het nieuwe werken”, zelfsturendheid en flexibiliteit steken steeds vaker de kop op in managementland en worden vaak weggezet als buzzwords. Toch kan het aanpakken van bovenstaande kenmerken uw organisatie voordelen leveren, mits deze ontwikkelingen in goede banen worden geleid. Begin bij uzelf. Stel uzelf eens bij alles de vraag: waarom? Als een medewerker naar u toekomt om ergens toestemming voor te vragen, waarom is hij/zij niet in staat om de beslissing zelf te nemen? Als u een taak moet opdragen of zelf uit moet voeren, vraag uzelf dan waarom deze taak niet proactief is opgepakt door het team. Waarom hebben bepaalde problemen in de uitvoering van een project zich voorgedaan—hadden deze voorkomen kunnen worden door een betere uitwisseling van kennis, een andere manier van samenwerking, of een nieuwe vorm van aansturen? Uiteraard zal niet iedere vraag leiden tot de conclusie dat verandering wenselijk is – maar in een deel van de gevallen zult u merken dat bepaalde processen efficiënter en effectiever kunnen. Daar heeft u uw startpunt om met sociale innovatie aan de slag te gaan! Daarna is het belangrijk om de dialoog aan te gaan met medewerkers en vooral ook in gesprek te blijven. Wat is hun perspectief vanaf de werkvloer? Wat denken ze zelf nodig te hebben? Op welke kenmerken van sociale innovatie denken zij dat de organisatie goed of minder goed scoort? Alleen door draagvlak te creëren en het hele bedrijf mee te nemen in veranderingen, zorgt u ervoor dat sociale innovatie méér wordt dan allen een modewoord. Naast uw eigen medewerkers en collega’s te betrekken, loont het om in gesprek te gaan met partners die ervaring hebben met het aanpakken van dergelijke organisatorische vraagstukken. Zij kunnen een objectieve blik werpen op uw bedrijfsprocessen en knelpunten—en oplossingen—identificeren waar u wellicht zelf niet op was gekomen.

Meer weten? Vind hier onze Social Innovation Assessment om een eerste indicatie te krijgen van hoe het met uw organisatie gesteld is op het gebied van sociale innovatie hier. Gelijk aan de slag met het ontwikkelen van uw personeel? Lees dan ons artikel over het inrichten van effectieve ontwikkelingstrajecten voor medewerkers hier.

Cookie-instellingen

Venturn gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen