Planner Container Transport – Contargo – Zwijndrecht

Terug naar het vacatureoverzicht

Planner Container Transport – Contargo – Zwijndrecht

Opleiding: HBO | Niveau: Senior | Stad: Zwijndrecht | Land: Nederland

Introductie

Contargo is één van de toonaangevende, neutrale dienstverleners voor container logistiek in het Europese achterland. Met een hecht netwerk van eigen terminals en transportlijnen integreert Contargo containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de Duitse havens aan de Noordzee en het Europese achterland. Contargo combineert de inter-systeem voordelen van de vervoerswijzen binnenvaart, spoor en truck. Het Contargo netwerk concept is gebaseerd op drie componenten:

 • eigen terminals
 • eigen binnenvaart, weg- en spoorvervoer
 • order verwerking door bevoegde (de)centrale klantenservice organisaties

Geïntegreerde processen en IT-systemen zorgen voor een snelle, soepele doorvoer van containers. Contargo verzorgt ook de verwerking van documenten. Contargo is aanwezig in diverse Europese landen.

Binnen Nederland is Contargo actief met de volgende bedrijven;

• Contargo Network Services GmbH & Co verzorgt de volledige be-/afhandeling van (na)transport voor in-/ externe klanten inclusief de administratieve afhandeling.

• Contargo Waterway Logistics BV verzorgt de volledige be-/afhandeling van containervervoer middels binnenvaartschepen voor in-/externe klanten inclusief de administratieve afhandeling.

• Contargo Road Logistics BV verzorgt de volledige be-/afhandeling van containervervoer middels trucking voor in/externe klanten inclusief de administratieve afhandeling.

• Contargo GmbH & Co KG is een filiaal van de Duitse holding.

Organisatie

De afdeling Operations houdt zich bezig met het verzorgen van het transport van containers, heeft contact met de in-en externe klanten en zorgt voor een correcte administratieve afhandeling. Op de afdeling werken 10 medewerkers in de functies Customer Service / Order Entry (2), Assistent Planner (4) en Planner (4), waar een Coördinator leiding aan geeft. De Coördinator rapporteert aan de Operations Manager / Branch Manager.

Functie

Functiedoel

Plannen van het transport van containers binnen het vastgestelde traject, zodanig tijdig en efficient de klantafspraken worden gerealiseerd.

Resultaatgebied: Afgehandelde transportopdrachten

 • Kernactiviteiten:
 • Aannemen en verwerken van transportopdrachten
 • Controleren van aangeleverde orders, eventueel afstemmen hierover met de verkoopafdeling
 • Behandelen van transportopdrachten, informeren naar vereiste gegevens waaronder containernummer, type, inhoud, bestemming, aankomst dag en tijd, benodigde documenten (2 vreemde talen)
 • Bespreken van (on)mogelijkheden met leidinggevende en adviseren over eventueel alternatieven
 • Verwerken van orders in geautomatiseerd systeem

Resultaatcriteria:

 • Tijdigheid, juistheid en compleetheid van verwerkte klantorders
 • Correctheid van informatie aan klanten
 • Mate van anticiperen op klantbehoefte


Resultaatgebied: Opgestelde transportplanning

Kernactiviteiten:

 • Plannen van het transport van containers middels geautomatiseerd systeem (Modality)
 • Verstrekken van de transportopdracht aan de vervoerder
 • Pro-actief inspelen op omstandigheden die tijdens de rit plaatsvinden
 • Partijen op de hoogte houden van eventuele wijzigingen of knelpunten in de planning
 • Informeren van klanten / vervoerders bij wijzigingen in de planning
 • Dossiers aanvullen met extra stops / wachturen / km’s
 • Uitzoeken van mogelijkheden voor extra lading
 • Communiceren van de planning aan leidinggevende, vervoerders, terminals en klanten, verwerken van aanpassingen.

Resultaatcriteria:

 • Haalbaarheid, efficiency en doelmatigheid van de planning
 • Mate waarin planning voldoet aan in- en externe afspraken
 • Mate waarin inzet modaliteit op elkaar zijn afgestemd
 • Adequate informatievoorziening


Resultaatgebied: Gerealiseerde transportplanning

Kernactiviteiten:

 • Bewaken van de vastgestelde planning en verzorgen van oplossingen als gevolg van wijzigingen, stagnaties en overige onvoorziene omstandigheden
 • Monitoren van de voortgang van de planning, inspelen op mogelijke afwijkingen hierin, e.e.a. in afstemming met klanten
 • Aanpassen van planningen rekening houdend met werkelijke aankomsttijd, wachttijden, vertragingen en mogelijk extra kosten
 • Wijzigen van de werkvolgorde ter vermindering van wachttijden en kosten, omzetten van containers
 • Verzorgen van de communicatie tussen klanten, terminals, vervoerders, haveninstanties, etc. (2 vreemde talen)
 • Informeren van betrokken partijen over voortgang, stagnaties, afwijkingen, afhandeling en afstemmen over oplossingen (2 vreemde talen)

Resultaatcriteria

 • Mate waarin kosten en wachttijden worden beperkt Adequate informatievoorziening
 • Mate van inspelen op verstoringen
 • Kwaliteit van de planningsalternatieven
 • Mate van realisatie van klantafspraken


Resultaatsgebied: Verwerkte documenten en administratie

Kernactiviteiten:

 • Verzorgen van de aanwezigheid van transportdocumenten en uitvoeren van relevante administratieve werkzaamheden
 • Bewaken van de aanwezigheid van vereiste documenten Incidenteel laten opmaken van douane documenten door externe partijen
 • Verzamelen en registreren van kosten t.b.v. de facturatie
 • Registreren en melden van mogelijke schades bij relevante externe partijen en leidinggevende
 • Controleren en afsluiten van de transporten

Resultaatcriteria

 • Tijdige aanwezigheid van vereiste transportdocumenten Juistheid, compleetheid en betrouwbaarheid van gegevens
 • Zelfstandigheid, tijdigheid en correctheid van registratie en verwerking

Functie eisen

Competenties

 • Communicatie (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid); doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt
 • Klantgerichtheid; afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van interne en/of externe klanten
 • Inzet / betrokkenheid; oppakken van opdrachten en taken, tonen van betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, zoeken naar (betere) alternatieven
 • Accuratesse; nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van fouten
 • Samenwerking; samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel

Opleiding / ervaring

 • Opleiding op MBO-/HBO-niveau
 • 5-10 jaar planningservaring in containertransport, deels op het achterland
 • Ervaring met geautomatiseerde systemen en pc- programma’s
 • Goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift

Sollicitatie

Olivier Binkhorst

+31 10 304 20 70 / + 31 6 11 88 05 07

olivier@venturn.nl

Cookie-instellingen

Venturn gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen