Succesvol middelmanagement: Meer dan een tussenlaag

Het lijkt een vanzelfsprekende beslissing: goed presterende medewerkers promoveren tot leidinggevenden. Zij kennen het proces tenslotte door en door en weten precies wat nodig is voor succesvolle operaties. Vergis u echter niet: een ervaren bemanningslid maakt nog geen bekwame kapitein! Door tijd en aandacht vrij te maken om deze middelmanagers in hun rol te laten groeien, creëert u het fundament voor een succesvolle organisatie.

“Vorige week was hij nog kraanmachinist, nu moet hij leiding geven aan 60 mensen.” Het is een sprekend voorbeeld uit een van ’s werelds top terminal operators die een gebruikelijke gang van zaken in de logistiek toont. Leidinggevenden worden benoemd vanuit de eigen organisatie, waardoor het middelmanagement bestaat uit doorgewinterde medewerkers. Wie beter dan iemand uit de eigen operatie weet tenslotte hoe de processen in elkaar zitten? Tijd om managers van buiten in te werken in het proces lijkt niet aanwezig, mede door een stijgende prijsdruk en toenemende druk vanuit klanten. De lat om te presteren ligt daarom hoog, waardoor van nieuwe managers niet alleen wordt gevraagd om leiding te geven, maar ook om per direct mee te werken aan een efficiëntere organisatie. Een ervaren bemanningslid maakt echter nog geen goede kapitein. Dit levert vaak snel een aantal knelpunten op, vanwege het ontbreken van managementvaardigheden en onvoldoende bewustzijn van wat er van een leidinggevende wordt verwacht. Hoe geeft u kersverse leidinggevenden de juiste gereedschapskist mee zodat ze hun nieuwe rol optimaal kunnen vervullen?

Heldere verwachtingen

Op senior managementniveau moet duidelijk worden vastgesteld wat er wordt verwacht van middelmanagers en wat de organisatiedoelen zijn waar hun afdelingen aan bijdragen. Pas als dit op het hoogste niveau duidelijk is, kan dit aan nieuwe leidinggevenden worden gecommuniceerd. Vervolgens moet er, op basis van de strategie, worden geanalyseerd welke competenties benodigd zijn om deze doelstellingen daadwerkelijk te behalen. Leidinggevenden moeten hierbij over een extra set aan vaardigheden beschikken, zoals performance management, uitstekende beslisvaardigheden en het vermogen om een team effectief met elkaar samen te laten werken en communiceren. Voor middelmanagers uit de operatie is het daarnaast belangrijk dat ze leren delegeren—tenslotte moet een deel van de taken waar ze zo goed in zijn geworden nu plaatsmaken voor de verantwoordelijkheden van een manager.

Feedback en ondersteuning

Wellicht herkenbaar: in de waan van de dag schieten feedbackmomenten er vaak bij in. Probeer echter te voorkomen dat feedback alleen wordt gegeven tijdens formele evaluatiegesprekken. Door regelmatig in gesprek te gaan met middelmanagers, kunnen problemen op tijd worden aangepakt, voordat ze escaleren. Gebruik bij deze feedback niet alleen KPIs of afdelingsdoelstellingen als leidraad. Om een goed beeld te krijgen van hoe de manager presteert, is een 360-graden-assessment een verstandige keuze. Hierbij worden zowel het team waar de teammanager leiding aan geeft als degene waar hij of zij aan rapporteert ondervraagd. Zo komt een volledig beeld tot stand vanuit verschillende invalshoeken, die met name ingaan op zaken die in KPIs niet worden vastgelegd. Denk aan interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden die belangrijk zijn voor succesvol leiderschap. Op basis van deze assessment kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt met de manager, bijvoorbeeld over trainingsdoelstellingen en coachingstrajecten.

Maak tijd vrij voor ontwikkeling

Een organisatiecultuur waarin iedereen—van junior tot senior, van werkvloer tot topmanagement—voortdurend wordt gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen, werkt succesvol middelmanagement in de hand. Maak middelmanagers er bewust van dat het niet erg is als ze op bepaalde vlakken nog tekortschieten, zolang ze het probleem maar zelf herkennen en op tijd aangeven training nodig te hebben. Een toereikend trainingsbudget lijkt op de korte termijn misschien een secundaire investering, maar is broodnodig om de prestaties van de hele organisatie voortdurend te blijven verbeteren. Voldoende groeimogelijkheden helpen managers niet alleen beters te presteren, maar zorgt er ook voor dat ze langer bij uw organisatie blijven.

One team, one goal

Uiteraard acteert een middelmanager, per definitie, niet alleen ten behoeve van zijn of haar eigen belangen. Een trainingsprogramma voor leidinggevenden moet daarom antwoord geven op een aantal vragen die betrekking hebben op de mensen waaraan leiding wordt gegeven:

  • Hoe motiveer ik mijn mensen?
  • Hoe beoordeel ik mijn mensen?
  • Hoe ga ik om met verschillende soorten mensen?
  • Hoe presenteer ik mezelf aan mijn mensen?
  • Hoe deel ik kennis en informatie met mijn mensen?
  • Hoe communiceer ik effectief met mijn mensen?

Met deze tools wordt een middelmanager meer dan iemand die brandjes blust, en kan hij of zij gericht gaan werken aan werknemerstevredenheid en het verbeteren van de teamprestaties. Zo dragen afdelingen bij aan het opbouwen en in stand houden van een succesvolle organisatiecultuur waarin men gezamenlijk naar een doel toewerkt, onder het principe “One Team, One Goal”.

Meer dan een tussenlaag

Hoewel de traditionele organisatiehiërarchie steeds meer uit de mode raakt in veel sectoren, is een goedwerkend middelmanagementapparaat nog steeds van enorm toegevoegde waarde in de operationele hoek. Een krappe arbeidsmarkt betekent dat teams steeds efficiënter moeten presteren en dat werknemerstevredenheid essentieel wordt voor het aantrekken en behouden van medewerkers. Laat dit nu net zaken zijn waar een middelmanager van onmiskenbaar belang is. Door bewust om te gaan met operationele doorgroeiers, creëert u daarom profijt voor de hele organisatie.

Meer weten?

Venturn heeft door de jaren heen meermaals trainingsprogramma’s ontworpen om middelmanagers binnen uiteenlopende logistieke organisaties te begeleiden. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u een kijkje nemen in ons trainingsportfolio en vrijblijvend contact met ons opnemen via info@venturn.nl of 010 304 20 70.

Cookie-instellingen

Venturn gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen